GRAB-FAMILY.COM

Update: 25.05.2023 / May 25, 2023

 

 

 

cze  ČESKY - TSCHECHISCH - CZECH  cze

 

ger  DEUTSCH - GERMAN - NĚMECKY  aut

 

gbr  ENGLISH - ANGLICKY - ENGLISCH  usa

Tato stránka je ve výstavbě. Po dokončení se zde bude nalézat rodokmen na celém světě již objevených 1.909 genetických, 72 adoptovaných a v budoucnosti ještě dále objevených potomků Alexandra. První známý potomek Alexandra byl obchodník s plátnem Isaac Alexander (Izák, syn Alexandra). Tento Isaac žil prokazatelně v letech 1735 a 1750 v Nenačovicích (Nenatschowitz) u Prahy. Isaacův syn byl Herschel Isaak (Heršl, syn Izáka), alias Hebron Grab, alias Herman (Heřman) Grab. Herman byl v letech 1747 nebo 1748 v Nenačovicích narozený obchodník se střižním zbožím, který zemřel 15. až 17.2.1821 v obci Hořelice (Horzelitz) u Prahy (dnes Rudná). Prozatím známí potomci Hermana Graba po meči i po přeslici, mají a měli dole uvedená příjmení.

Diese Seite befindet sich im Aufbau. Nach Fertigstellung wird sich hier ein Stammbaum der bisher auf der ganzen Welt bereits entdeckten 1.909 genetischen, 72 adoptierten und der zusätzlich zukünftig noch zu entdeckenden Nachkommen des Alexander befinden. Der erste bekannte Nachkomme von Alexander war der Leinenhändler Isaac Alexander (Isaac, Sohn des Alexander). Dieser Isaac lebte nachweisbar in den Jahren 1735 und 1750 in Nenačovice (Nenatschowitz) bei Prag. Sein Sohn war Herschel Isaak (Herschel, Sohn des Isaak), alias Hebron Grab, alias Herman Grab. Herman war ein 1747 oder 1748 in Nenačovice geborener Schnittwarenhändler, der am 15. bis 17.02.1821 im Ort Hořelice (Horzelitz) in der Nähe von Prag (heute Rudná) gestorben ist. Die bisher bekannten Nachkommen von Herman Grab in männlicher, wie auch weiblicher Linie trugen und tragen die unten aufgeführten Familiennamen.

This site is under construction. When finished, this site will feature the family tree of all known 1,909 genetic and 72 adopted descendants plus the to be discovered descendants of Alexander. The first known descendant of Alexander was linen dealer Isaac Alexander (Isaac, son of Alexander). It is documented that this Isaac lived in Nenačovice (Nenatschowitz) near Prague in the year 1735 and in the year 1750. His son Herschel Isaak (Herschel, son of Isaak), alias Hebron Grab, alias Herman Grab was born 1747 or 1748 in Nenačovice and was a textile piece goods dealer, who died between February 15th – 17th 1821 in Hořelice (Horzelitz) near Prague (now Rudná). The descendants of Herman Grab (male or female) we know today have (or had) the family names mentioned below.

Kdo může k výstavbě této stránky přispět nějakými informacemi, toho prosím poslat informace na emailovou adresu:

rodokmen@grab-family.com

Wer etwas zum Aufbau dieser Seite beitragen kann wird gebeten seine Informationen an folgende Adresse zu mailen:

stammbaum@grab-family.com

If you can add to the construction of this site, please forward your information to this address:

tree@grab-family.com

Jaký vliv měl holocaust na potomky Alexandra? Jaký osud měli potomci Alexandra v dětském věku, kteří žili v územích ovládaných německými nacionálními socialisty a byli postiženi nacistickými rasovými zákony? Koho to zajímá může kliknout na Důsledky holocaustu a na Holocaust dětí.

Wie hat sich der Holocaust auf die Nachkommen des Alexander ausgewirkt? Welches Schicksal haben die von den Rassengesetzen betroffenen, im Machtbereich der Nationalsozialisten lebenden, Nachkommen des Alexander im Kindesalter erlitten? Wer das wissen will, kann auf Auswirkungen der Shoah und auf Kindershoah klicken.

What effects did the Shoah have on the descendants of Alexander? What happened to the children of the descendants of Alexander affected by Nazi race law in areas dominated by the Nazis? For further info click on Effects of the Shoah and on Children and Shoah.

Jsi potomek Alexandra? Informuj se emailem jaké máš v rodokmenu identifikační číslo. Potom můžeš kliknout na Alexandrův strom a pomocí vyhledávající funkce najít své místo v rodokmenu.

Bist Du ein Nachkomme von Alexander? Informiere Dich per E-Mail über Deine Identifikationsnummer im Stammbaum. Danach kannst Du auf Alexanders Baum klicken und mit Hilfe der Suchfunktion Deinen Platz im Stammbaum finden.

Are you a descendant of Alexander? Get your identification number in the pedigree by e-mail. Then click on Alexander’s Tree and find your place in the pedigree with the search button.

Již před dokončením stránky mohou některé části být prohlédnuty ve formě nedokončených rodokmenů některých větví rodiny. Jazyk těchto rodokmenů se řídí podle jazyka většiny žijících potomků této rodinné větve. I když tomu jazyku nerozumíš, tak jistě rodokmen pochopíš. „Einige Nachkommen sehe in“ a „Look up some of the descendants in“ znamená „Některé potomky viz v“. Klikni na takový rodokmen a přesvědči se sám, jestli tam také jsi. Ta zelená čísla odpovídají identifikačním číslům v Alexandrovo stromu.

Bereits vor Fertigstellung der Seite können einige Teilbereiche als unfertige Stammbäume einiger Familienzweige eingesehen werden. Die Sprache dieser Stammbäume richtet sich nach der Sprache der meisten lebenden Nachkommen dieses Familienzweiges. Auch wenn Du diese Sprache nicht verstehst, wirst Du sicher den Stammbaum begreifen. „Některé potomky viz v“ undLook up some of the descendants in“ bedeutetEinige Nachkommen sehe in“. Klicke einen solchen Stammbaum an und überzeuge Dich selbst, ob Du dabei bist. Die grünen Nummern entsprechen den Identifikationsnummern in Alexanders Baum.

Even before completion of the site, some parts can bee looked at as unfinished family trees of some of the family branches. The language of these trees depends on the language of most of the descendants of this family branch still alive. Even if you do not understand this language, you will certainly understand the family tree. „Některé potomky viz v“ and „Einige Nachkommen sehe in“ meanLook up some of the descendants in“. Click on such a family tree and see yourself, whether you’re in it. The green numbers correspond with the identification numbers in Alexander’s Tree.

 

Jestliže jsi součástí tohoto rodokmenu, neváhej se připojit ke skupině Alexander's children na Facebooku – místo pro setkání s ostatními členy rodiny online!

 

Chceš vidět náhrobek naší společné pramáti? Klikni zde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinná setkání potomků Alexandra

Děkujeme Markovi Grabovi za úspěšnou organizaci 2. rodinného setkání v Augsburgu a těšíme se na třetí v New Yorku.

 

Uživatelé Firefoxu pozor:

Firefox mění v adresách linků symbol „/“ v symbol „\“ a linky/odkaxy potom nefungují. Musíš adresu v browser-příkazu opravit!

 

Wenn Du Teil dieses Stammbaumes bist, dann werde doch Mitglied der Facebook Gruppe Alexander's children – hier trifft sich die Familie online!

 

 

Möchtest Du den Grabstein unserer gemeinsamen Urmutter sehen? Klicke hier!

 

 

 

 

Familientreffen der Nachkommen Alexanders

Wir bedanken uns bei Markus Grab für die erfolgreiche Organisation des 2. Familientreffens in Augsburg und freuen uns auf das dritte in New York City.

 

Vorsicht, Firefoxnutzer:

Firefox ändert in Linkadressen das Zeichen „/“ in das Zeichen „\“. Deswegen funktionieren die Links nicht. Du musst die Adresse in der Browser Befehlszeile korrigieren!

 

If you are part of this family tree, feel free to join the Facebook group Alexander's childrenthe place to meet other family members online!

 

 

You want to see the tombstone of our common ancestress? Click here!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander’s Children Family Reunions

We thank Mark Grab for the successful organization of the 2nd Family Reunion in Augsburg and look forward to the 3rd in New York City.

 

Attention Firefox users:

Firefox is changing the "/" into "\" in all addresses. That's why many of the links don't work. You have to correct the wrong dash in the address by hand.

 

Rodokmeny / Stammbäume / Family trees:

Rodokmen Berty Edelsteinové

Rodokmen Marie Kohnové

Rodokmen Karoliny Pickové

Rodokmen Aloise Pollaka

Rodokmen Mojžíše Poláka

Rodokmen Elišky Goldhammerové

Rodokmen Sary / Loti Popperové

Rodokmen Bedřicha Strašice

Stammbaum von Alice Strauss

Stammbaum von Emanuel Kanturek

Stammbaum von Dr. Emil Grab

Family tree of Sara Salus

Family tree of Frederick Grab

Family tree of Adelheit / Camilla Heller

Family tree of Herrmann Grab

Family tree of Amalia Reiner

Family tree of Rudolf Grab

Family tree of Theresia Ullner and of Rosa Grass

Family tree of Pauline Biss

Family tree of Alois Grab

Family tree of Magdalena / Marie Taussig

Family tree of Camilla Rindskopf

Family tree of Bertha Fischl

Family tree of Julie Abeles

Family tree of Sophie Stransky

Family tree of Heinrich Grab

Family tree of Sara alias Charlotte Burger

Family tree of Wilhelmine Glaessner

Family tree of Annie Scheider

 

Potomci Hermana Graba / Nachkommen von Herman Grab / Descendants of Herman Grab:

Abeles, Adamek, Adámek, Adams, Adler, Ahr, Ahrweiler, Albrecht, Andrews, Andrievich, Anna, Arnstein, Ayptek, Baecher, Bächer. Baggett, Baker, Banauch, Barkr, Barnes, Barta, Bartoň, Bauer, Baum, Beatty, Beaver, Becher, Beck, Beckman, Beecher, Bek, Bellusci, Benda, Benedis-Grab, Benesch, Beneš, Bennett, Bennett-Williams, Berdich, Berger, Bergmann, Berlovitz, Bernini, Bělská, Bianchi, Bienenfeld, Bilamour, Bingham, Biss, Bizzari-Fielding, Blankenship, Blaženín, Bloch, Böckl, Boháček, Bohea, Bohn, Bondy, Bonetti, Bor, Borich, Borůvka, Bošanský, Bousum, Bouška, Boutan, Boyce, Bradford, Bradford Shuster, Bradley, Bratter, Breiner, Bresler, Breuer, Brichta, Brown, Brückl, Brückner, Burger, Burgerova, Burian, Butschowitz, Caithaml, Cappe, Carter, Caruso, Cavicchi, Christian, Chun, Clark, Cohen, Cohn, Comiskey, Conaway, Cook, Cosner, Cowan, Cowen, Crawshaw, Cvrček, Černý, Červenka, Dalgren, Dasilva, Dean, DeCaro, de Grab, Dellali, Denison, Deutsch, Dinoff, Dlouhý, Dörfler, Donbar, Drakoswil, Driscoll, Dubský, Duerbeck, Dugan, Dymond, Dzikowski, Edelstein, Eden, Edwards, Egli, Ehrlich, Eigenbrun, Eichel, Eidlin, Einarsson, Eisler, Eisner, Eleodori, Elsner, Emrich, Engl, Epler, Epstein, Erben, Eschkenazy, Evans, Fábera, Fawls, Feldman, Feitelberg, Feuereisen, Fiala, Fielding, Filar, Fink, Finley, Fischel, Fischer, Fischl, Fisher, Fleischner, Fredriksson, Fredriksson Rozsa, Freiler, Freuler, Freund, Friedl, Friedland, Friedler, Frischmann, Fuchs, Fuhrmann, Fürth, Furth, Ganz, Gat, Gear, Geary, Geduldiger, Ghaly, Giannopoulos, Gibson, Giddings, Gilinsky, Glaessner, Glässner, Glavin, Götzl, Goldhammer, Goldman, Gong, Gordon, Gottlieb, Graab Evans, Grab, Gráb, Grab-Hermannswörth, Graf, Graham, Grant, Grass, Graves, Green, Greenwood, Gregory, Griffin, Gross, Grosz, Grünwald, Guttmann, Hajek, Hájek, Hansen, Hardy, Harris, Hart, Hartson, Harwick, Haugen, Hawk, Hecht, Heinrich, Heger, Heller, Hermann, Herrmann, Heschke, Hess, Hicks, Hill, Hoffmann, Hochman, Holler, Holt, Holub, Holubovská, Horáček, Hořejší, Hrabě, Hradecký, Hrachovina, Hughes, Hyps, Hyxa, Chmelař, Choděra, Ivanis, Jackson, Jackson-Casavant, Jackson-Thalange, Jakubík, Jandera, Jaroš, Johnson, Jones, Josberger, Josífek, Judd, Jusko, Kabela, Kalina, Kanouse, Kantorek, Kanturek, Kanturek-Holzhauer, Kantůrek, Karas, Kašpar, Katz, Kauders, Kaufhold, Kaupa, Kaz, Kent, Kernmayr, Kindl, King, Kjos, Klíma, Klinger, Knížek, Knopp, Kohn, Koch, Kohout, Kolínský, Koller, Kollin, Kollinský, Kornfeld, Krajewski, Kratky, Krause, Krejčí, Kremsier, Kreuleder, Kroch, Krypel, Křikava, Kselík, Kunst, Kupferberg, Kvapil, Kylnár, Labohý, Lagus, Lamb, Lamon, Landa, Landau, Landry, Langer, Larkin, Lauenhard, Lederer, Leeb, Lenihan, Lepree, Leshin, Levin, Lieblich, Lincoln, Linhart, Lösinger, Löwit, Lóránt, Lukus, Lustig, Mader, Malina, Malík, Malyar, Mandela, Mandler, Marcus, Maresch, Maršík, Martinez, Maruani, Mauthner, Mavrović, Maxin, Mayer, Mazzonna, McCarthy, McDearman, McGowan, McIntyre, McIver, McLaughlin, Mercker, Meyer, Meyrahn, Michek, Mikan, Miles, Moksal, Mollica, Mooney, Moran, Morphitis, Morris, Morysek, Moser, Müller, Munn, Munzel, Myers, Napravil, Nentwich, Nepimach, Neuhaus, Neumann, Nikodým, Nopper, Novak, Novák, Österreicher, Ohrenstein, Olivarez, Operowsky, Orlík, Ostil, Ostrý, Owen, Pagano, Paled, Palmateer, Palounek, Paradis, Part, Pavelka, Pedersen, Pechatý, Perez, Perret, Perry, Peterson, Petr, Petz, Philipps, Phillips, Piccoli, Pick, Pickard, Placek, Playle, Plewniak, Pohl, Polak, Polák, Pollak, Pollák, Popp, Popper, Priesnitz, Pristusek, Pupák, Putschin, Rabstejnek, Rafferty, Raik, Ramirez, Raudnitz, Rebstock, Rechts, Reif, Reiner, Reiner Molnár, Reiter, Reitler, Reutter, Rex, Richardson, Richmond, Rindskopf, Rispoli, Ritter Grab von Hermannswörth, Robbi, Roberts, Robertson, Rohla, Rohla-Strauss, Roode, Rosales, Rosenbaum, Rosenberg, Rosenfeld, Rosenthal, Rosenwald, Roth, Rothschild, Roubíček, Routa, Rozsa Fredriksson, Rozsa Tingsvik, Rózsa, Rubin, Runt, Růžička, Řepa, Říha, Salus, Salz, Sanchez, Sandolfini, Sandstrom, Saretzky, Sattler, Saunders, Schächter, Scharpner, Schärpner, Schefberger, Scheider, Scheinfeld, Schick, Schickler, Schindler, Schindléry, Schmidt, Schmitz, Schneider, Schnell, Schörpner, Schogger, Scussel, Sedlák, Seipka, Serra, Sevald, Sever, Shatkin, Shuster, Silverstein, Sirový, Smith, Sojka, Sommerstein, Sonnenschein, Soukop, Southwood, Soyka, Spitz, Springer, Sprowson, Stafford, Stargle, Stein, Steiner, Stejskal, Stern, Stevenson, Steward, Stewart, Stillman, Stogner, Stranieri, Stransky, Stránský, Straschitz, Strašic, Strauss, Strauss-Leeb, Streintz, Stubbe, Suchařípa, Suchy, Suchý, Svoboda, Swan, Swan-Cormier, Ševčík, Šmolka, Šnajdr, Šťastný, Švarc, Taaffe, Talián, Tausik, Taussig, Taussik, Teplitz, Thalange, Thein, Thessen, Theyerl, Tingsvik, Tománek, Tomasov, Töplitz, Toop, Traudt, Travis, Trpák, Tursi, Uhrmann, Ulip, Ullmann, Ullner, Valenta, Vaněk, Vargas, Veith, Venta, Versage, Veselý, Vetter, Vetter-Taaffe, Viktora, Vítek, Vlček, Vlk, Vondrák, Vurm, Vurmová Labohá, Wagner, Wahl, Wahrhaftig, Walter, Warner, Weakland, Weber, Weil, Weiland, Weinberger, Weinstein, Weintraub, Weiss, Weisskopf, Weissmann, Werner, Wielkotz, Willman, Wilson, Winder, Winkler, Winstead, Wisniewski, Woida, Wolf, Woticzky, Wotitzky, Wren, Wynne, Yaudas, Zajíc, Zalud, Zettel, Zítek, Znamenáček, Zuch, Zukowski, Zuna, Žalud.