Rodokmen Bedřicha Strašice:

Stav 25.04.2023

 

1.  Herschel Isaak (Heršl syn Izáka) alias Hebron Grab alias Herman Grab (č. 2), syn Isaaca Ale­xandra (č. 1) (Izák syn Alexandra) z Nenačovic (prokázaný v Nenačovicích 18.02.1735 a 1750) a neznámé manželky, vnuk Alexandra s neznámými rodiči a neznámou manželkou, nar. 1747-8 v Nenačovicích, obchodník střižním zbožím, zemř. 16. až 18.02.1821 Hořelice (nyní Rudná), pohřb. Židovský hřbitov Mořina

     + sňatek 1769 pravděpodobně v Nenačovicích

     Suzana/Sara/Sisel/Zisl, dcera neznámých rodičů, nar. 1754-5 neznámo kde, zemř. 18.12.1817 Hořelice, pohřb. Židovský hřbitov Mořina, hrob č. d-05

2.  Neznámé dítě (č. 3) narozené před r. 1794 a zemřelé, nebo ženaté/vdané před r. 1795

2.  Isaak Herschel (Izák syn Heršla) alias Isaak Grab (č. 4) (nar. ??.??.1772, zemř. 14.05.1827)

     Některé potomky viz v Family tree of Rudolf Grab a v Rodokmen Berty Edelsteinové a v Family tree of Alois Grab a v Family tree of Magdalena / Marie Taussig a v Family tree of Sophie Stransky a v Family tree of Camilla Rindskopf a v Rodokmen Karoliny Pickové a v Stammbaum von Alice Grab a v Family tree of Julie Abeles a v Family tree of Adelheit / Camilla Heller a v Rodokmen Aloise Pollaka a v Rodokmen Mojžíše Poláka a v Rodokmen Sary / Loti Popperové a v Family tree of Heinrich Grab a v Family tree of Herrmann Grab

2.  Löbel Herschel (Löbel syn Heršla) alias Jacob Grab (č. 5) (nar. 1773-4, zemř. 16.04.1815)

     Některé potomky viz v Family tree of Annie Scheider a v Family tree of Frederick Grab a v Family tree of Bertha Fischl a v Rodokmen Marie Kohnové a v Stammbaum von Dr. Emil Grab a v Family tree of Amalia Grab a v Family tree of Sara alias Charlotte Burger a v Family tree of Wilhelmine Glaessner a v Family tree of Sara Salus a v Family tree of Pauline Biss

2.  Israel Herschel (Izrael syn Heršla) alias Israel Grab (č. 6), nar. ??.??.1775 pravděpodobně v Nenačovicích, sklář, zemř. 19.03.1852 Smíchov (nyní Praha), pohřb. Židovský hřbitov Smíchov

+ 1. sňatek ??.??.1803 neznámo kde

Rosalia/Sara/Theresia Steinhart, dcera Josepha Steinhardta a Rosalie, roz. neznám, prarodiče neznám, nar. 1779-80 Karlštejn, zemř. 06.03.1830 Hořelice (nyní Rudná), pohřb. neznámo kde

3.  Jakob Grab (č. 23) (nar. ??.??.1802, zemř. 11.01.1879)

3.  Rosalia Grab (č. 24) (nar. 1806-7, zemř. 17.10.1831)

3.  Abraham Grab (č. 25) (nar. 1807-8, zemř. 28.11.1823)

3.  Eleonora Kanturek, roz. Grab (č. 26) (nar. ??.06.1812, zemř. 16.02.1866)

Některé potomky viz v Family tree of Theresia Ullner and of Rosa Grass a v Stammbaum von Emanuel Kanturek a v Rodokmen Elišky Goldhammerové

3.  Anna Schärpner, roz. Grab (č. 27), nar. 24.06.1816 Smíchov (nyní Praha), zemř. 18.03.1884 Praha, pohřb. neznámo kde

     + sňatek 20.08.1849  

Lewi/Löw/Löbl Schärpner, syn Markuse Schärpnera a Anna, roz. Porges, prarodiče neznám, nar. 08.01.1818 v Kolíně, krejčovský tovaryš a později domovník, zemř. 13.12.1887 v Praze-Josefov, pohřb. neznámo kde

     4.  Markus Schärpner, roz. Grab (č. 127) (nar. 04.12.1844, zemř. 16.08.1912)

     4.  Eleonora Schickler, roz. Grab, leg.Schärpner (č. 128) (nar.14.06.1847, zemř. 30.12.1918)

     4.  Neznámé dítě, roz. Grab (č. 129) (nar. pravděpodobně 1848, zemř. pravděpodobně 1848-1853)

     4.  Rosalia Schärpner, možná roz. Grab (č. 130) (nar. pravděpodobně 1849, zemř. neznámo kdy)

     4.  Theresia Elsner, roz. Schärpner (č. 131) (nar. 15.01.1850, zemř. 31.07.1904)

     4.  Maria Straschitz, roz. Schärpner (č. 132), nar. 06.04.1855 v Praze, zemř. 08.10.1922 v Praze I, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 15-3-11

          + sňatek 17.12.1878 Praha-Josefov

Raphael Straschitz, syn Mosesa Rafaela Straschitze a Rachel, roz. Spielmann, vnuk Rafaela/Raphaela Straschitze s Eva/Fradel/Franziska, roz. Wahle a Salamona Spielmanna s Libuscha, roz. Mameles, nar. 20.06.1840 v Praze, obchodník, zemř. 25.02.1918 v Praze, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 15-3-11

                   5.  Rosie/Rosa/Růžena Stránská, roz. Straschitz (č. 403), nar. 14.02.1879 Praha-Josefov, švadlena, později dámská kadeřnice, deportovaná 06.07.1942 transportem AAn-553 do ghetta Theresienstadt v Terezíně a 28.07.1942 transportem AAy-428 do ghetta Baranowicze v Баранавічы/Брэ́сцкая во́бласць/Běloruská republika, zahynula pravděpodobně 1942 v ghettu

               + sňatek 20.09.1917 Praha

               - rozvod 13.11,1919 Praha

Kamil Stránský, syn Eduarda Stránského a Theresie/Rosa/Rosalie, roz. Fauversové, vnuk Samuela Stránského s neznámou manželkou a Simona Fauverse s Magdalenou, roz. Bunzel, nar. 23.03.1883 v Praze, obchodní zástupce, začátkem září 1943 zatčen v Pardubicích, 08.10.1943 přemístěn do věznice gestapa v Praze-Pankrác a od té doby nezvěstný

          5.  Rudolf Straschitz (č. 404), nar.10.07.1880 Praha-Josefov, čalouník, zemř. 29.11.1936 Praha, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 27-6-30

              + sňatek 21.08.1906 Praha

Olga, roz. Schleider, legitimovaná Taussig, dcera Heinricha Steina alias Taussiga a Belle Süssel, roz. Schleider, vnučka Löbl Steina s Eleonora, roz. Taussig a Israela Schleidera s Keile, roz. Richter, nar. 12.06.1874 Praha-Josefov, zemř. 24.01.1933 Praha-Žižkov, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 22-6-26

     5.  Sigmund Straschitz (č. 405), nar. 12.01.1882 Praha-Josefov, obchodní cestující, deportován 09.07.1942 transportem AAp-379 do ghetta Theresienstadt v Terezíně, zahynul 21.04.1943 v ghettu

              + 1. sňatek 05.05.1908 Praha II

              - rozvod 28.10.1920 Wien/Rakousko

Emilie Karolina Kilies, dcera Leopolda Kiliese a Mathildy Kolářové, roz. Gabrielové, vnučka Antonína Kiliese s Marií, roz. Kuta-ovou a Václava Gabriela s Josefou, roz. Vokurkovou, nar. 23.11.1885 Praha II, povolání, úmrtí a hřbitov neznám

              + 2. sňatek 28.06.1921 Praha

Ollga Ullmannová, roz. Metzgerová, dcera Leopolda Metzgera, roz. Poppera a Aloisa/Aloisie/Louise, roz. Popper, vnučka Josefa Metzgera s Annou, roz. Popper a Simona Poppera se Sarou/Sali, roz. Neumann, nar. 26.08.1877 v Poděbradech, deportovaná 09.07.1942 transportem AAp-380 do ghetta Theresienstadt v Terezíně, zahynula 21.12.1943 v ghettu

               5.  Friedrich/Bedřich Strašic, roz. Straschitz (změna jména byla povolena 10.05.1937) (č. 406), nar. 16.07.1884 Praha-Josefov, manažer, deportován 07.05.1942 transportem At-931 do ghetta Theresienstadt v Terezíně a 09.05.1942 transportem Ax-931 do Sobibor/Ossowa, zahynul pravděpodobně ještě 1942 ve vyhlazovacím táboře Sobibor, nebo v táboře nucených prací Ossowa/powiat włodawski/województwo lubelskie/Polsko

              + sňatek 23.04.1911 Praha

Josefine/Josefa Marie Holubovská, dcera Jana Holubovský a Marie, roz. Moulisová, vnučka Vincence HolubovskýJosefa, roz. Kulišová a neznámého otceMarie, roz. Moulisová, nar. 01.01.1890 v Praze, obchodnice, úmrtí a hřbitov neznám

              6.  Viléma/Vilemína Ostrá, dříve Ohrensteinová, roz. Holubovská, legitimovaná Straschitz (změna jména Ohrenstein na Ostrý povolena 27.08.1945) (č. 713), nar. 14.03.1909 Praha, úmrtí a hřbitov neznám

                   + sňatek 22.06.1929 Praha

Karel Ostrý, roz. Ohrenstein (změna jména byla povolena 27.08.1945), syn Augusta Ohrensteina a Berty, roz. Schneiderové, vnuk Aloise Ohrensteina s Marií, roz. Ohrensteinovou a Hermana Schneidera s Valpurge, roz. Epstein, nar. 26.11.1906 Humpolec, úředník, později odborový funkcionář z povolání, deportován 11.03.1945 transportem AE 3-642 do ghetta Theresienstadt, osvobozen v Terezíně, zemř. ??.??.1968, hřbitov neznám

                    7.  Hana Kohoutová, roz. Ohrensteinová, od 27.08.1945 Ostrá (č. 925), vyjímkou místa a data narození nic o ní a její rodině (manžel Kohout a případné děti) neznám

                   7.  Milan Ostrý, roz. Ohrenstein (č. 926), žije v České republice, případnou manželku a děti neznám

              6.  Wilhelm/Vilém Arnold Strašic, roz. Straschitz (změna jména byla povolena 20.04.1937) (č. 714), nar. 14.07.1911 Praha VII, obchodní příručí, po válce úředník policejního ředitelství a bezpečnostní referent, zemř. ??.??.1992 neznámo kde, hřbitov neznám

                   + sňatek 28.12.1935 Praha

Růžena Maříková, dcera Rudolfa Maříka a Barbory, roz. Vajdlové, vnučka Josefa Maříka s Anna Marií, roz. Královou a Antonína Vajdla s Marií, roz. Justovou, nar. 05.04.1913 Praha, zemř. ??.??.1990 neznámo kde, hřbitov neznám

                   7.  Věra Suchá, roz. Straschitzová, od 20.04.1937 Strašicová (č. 927), žije v České republice

                        +

Miloslav Suchý, syn Josefa Suchého a Marie neznámého rodného jména, prarodiče neznám, nar. 06.06.1926 v Ústí nad Labem, voják z povolání, zemř. 11.01.2012 v Praze, pohřb. Olšanské hřbitovy Praha

                        8.  Miloslav Suchý (č. 1728), žije v České republice

                            +

                            Ivana Pozdníčková, žije v České republice

                            9.  Jan Suchý (č. 1733), žije v České republice

                                 +

                                 Veronika Schwarzová, žije v České republice

                                  10.Mariana Suchá (č. 1744), žije v České republice

                                 10.Klaudie Suchá (č. 1745), žije v České republice

                            9.  Ondra Suchý (č. 1734), žije v České republice

                        8.  Jitka Jarošová (č. 1729), žije v České republice

                            +

                            -

                            Michal Kašpar, žije v Německu

                            9.  Mgr. David Jaroš, roz. Kašpar (č. 1735), žije v České republice

                                 +

                                 Hana Máchová, žije v České republice

                                 10.Adam Jaroš (č. 1741), žije v České republice

                                 10.Natálie Jarošová (č. 1742), žije v České republice

                            +

                            Mgr. Martin Jaroš, žije v České republice

                            9.  Tereza Šnajdrová, roz. Jarošová (č. 1736), žije v České republice

                                 +

                                 Marek Šnajdr, žije v České republice

                                 10.Marli Šnajdrová (č. 1749), žije v České republice

                            9.  Veronika Friedlová, roz. Jarošová (č. 1737), žije v České republice

                                 +

                                 Jiří Friedl, žije v České republice

                                 10.Jiří Friedl (č. 1750), žije v České republice

                                 10.Martin Friedl (č. 1751), žije v České republice

                   7.  Jiří Strašic (č. 928), žije v České republice

                        +

                        Viluška, roz. Hajná, žije v České republice

                        8.  Jiří Strašic (č. 1730), žije v České republice

                             +

                            Věra neznámého rodného jména, žije v České republice

                            9.  Andrea Strašicová (č. 1738), žije v České republice

                   7.  Vilda Strašic (č. 929), žije v České republice

                        +

                        Jana Urbanová, žije v České republice

                        8.  Pavel Strašic (č. 1731), žije v České republice

                            +

                            Pavla Soukupová, žije v České republice

                            9.  Lucie Strašicová (č. 1739), žije v České republice

                        8.  Radek Strašic (č. 1732), žije v České republice

                            +

                             Romana Třešňáková, žije v České republice

                            9.  Adriana Strašicová (č. 1740), žije v České republice

              6.  Květoslava, Vlčková, roz. Straschitzová/Strašicová (změna jména na Strašicová byla povolena 10.05.1937) (č. 715), nar. 10.03.1931 Praha 2 – Nové Město, prodavačka, zemř. ??.??.2010, hřbitov neznám

                   + sňatek 19.12.1948 Praha VII

                   - rozvod 29.12.1956 Praha 6

Antonín Vlček, syn Josefa Vlčka a Boženy, roz. Procházkové, vnuk Antonína Vlčka s Marií, roz. Šeberovou a Aloise Procházky s Kateřinou, roz. Školovou, strojní zámečník, později náměstek ředitele národního podniku, datum úmrtí v Praze a hřbitov neznám

                   7.  Antonín Vlček (č. 930), žije pravděpodobně v České republice, případnou manželku a děti neznám

                   7.  Květoslava Pupáková, roz. Vlčková (č. 931), žije pravděpodobně v České republice, manžela Pupáka a případné děti neznám

                   7.  Blanka Horáčková, roz. Vlčková (č. 1726), žije v České republice

                        +

                        Miroslav Horáček, žije v České republice

                        8.  Miroslav Josef Horáček (č. 1727), žije v České republice

                            +

                            -

                            Pavlína Naarová, žije v České republice

                            9.  Kateřina Monika Horáčková (č. 1746), žije v České republice, případného manžela a děti neznám

                            9.  Jakub František Horáček (č. 1747), žije v České republice, případnou manželku a děti neznám

                            +

                            Zora Zídková, roz. Holanová, žije v České republice

                            9.  Matěj Anna Horáček (č. 1748), žije v České republice

              5.  Wilhelm Straschitz (č. 407), nar. 23.02.1886 Praha Josefov, úředník, zemř. 01.08.1904 Praha-Josefov, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 15-3-11

          5.  Hermine Popp/Poppová, roz. Straschitz (č. 408), nar. 23.12.1889 Praha-Josefov, expedientka, majitelka obchodu střižním zbožím, deportovaná 16.03.1945 transportem AE 9-97 do ghetta Theresienstadt, osvobozena v Terezíně, zemř. ??.??.1964, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 15-3-11

              + sňatek 02.07.1927 Praha II

Friedrich Popp, syn Heinricha Poppa a Anny neznámého rodného jména, prarodiče neznám, nar. 19.07.1899 Leipzig/Sachsen/Německo, rytec not, 08.06.1949 se z Prahy odhlásil do východního pásma Německa (Leipzig), další osud neznámý

5.  Ida Langer/Langerová, roz. Straschitz (č. 409), nar. 08.02.1892 Praha-Josefov, korespondentka, později jednatelka, deportovaná 03.08.1942 transportem AAw-143 do ghetta Theresienstadt a 20.08.1942 transportem Bb-458 do ghetta Riga, zahynula pravděpodobně v ghettu/Lotyšsko

              + sňatek 30.05.1931 Praha

              - rozvod 30.08.1939 Praha

Gustav Langer, syn Franze Langera a Anny neznámého rodného jména, prarodiče neznám, nar.16.09.1898 Litoměřice, úředník, 09.10.1946 transportem P odsunut do amerického pásma Německa, další osud neznámý

+ 2. sňatek 19.08.1849 Smíchov (nyní Praha)

Anna Klein, dcera Feischel Kleina a neznámé matky, prarodiče neznám, nar. ??.??.1784 Smíchov, zemř. před r. 1852 neznámo kde, pohřb. neznámo kde

2.  Löwy Herschel (Löwy syn Heršla) alias Löwy Grab alias Leopold Grab (č. 7) (nar. ??.??.1781, zemř. neznámo kdy)