Rodokmen Marie Kohnové:

Stav 24.04.2023

 

1.  Herschel Isaak (Heršl syn Izáka) alias Hebron Grab alias Herman Grab (č. 2), syn Isaaca Alexandra (č. 1) (Izák syn Alexandra) z Nenačovic (prokázaný v Nenačovicích 18.02.1735 a 1750) a neznámé manželky, vnuk Alexandra s neznámými rodiči a neznámou manželkou, nar. 1747-8 v Nenačovicích, obchodník střižním zbožím, zemř. 16. až 18.02.1821 Hořelice (nyní Rudná), pohřb. Židovský hřbitov Mořina

     +svatba 1769 pravděpodobně v Nenačovicích

     Suzana/Sara/Sisel/Zisl, dcera neznámých rodičů, nar. 1754-5 neznámo kde, zemř. 18.12.1817 Hořelice, pohřb. Židovský hřbitov Mořina, hrob č. d-05

2.  Neznámé dítě (č. 3) narozené před r. 1794 a zemřelé, nebo ženaté/vdané před r. 1795

2.  Isaak Herschel (Izák syn Heršla) alias Isaak Grab (č. 4), (nar. ??.??.1772, zemř. 14.05.1827)

     Některé potomky viz v Family tree of Rudolf Grab a v Rodokmen Berty Edelsteinové a v Family tree of Alois Grab a v Family tree of Magdalena / Marie Taussig a v Family tree of Sophie Stransky a v Family tree of Camilla Rindskopf a v Rodokmen Karoliny Pickové a v Stammbaum von Alice Grab a v Family tree of Julie Abeles a v Family tree of Adelheit / Camilla Heller a v Rodokmen Aloise Pollaka a v Rodokmen Mojžíše Poláka a v Rodokmen Sary / Loti Popperové a v Family tree of Heinrich Grab a v Family tree of Herrmann Grab

2.  Löbel Herschel (Löbel syn Heršla) alias Jacob Grab (č. 5), nar. 1773-4 pravděpodobně v Nenačovicích, producent potaše. zemř. 16.04.1815 Hlubočepy (nyní Praha), pohřb. Židovský hřbitov Smíchov (nyní Praha)

+ 1. svatba ??.??.1800 neznámo kde

Juditha Kunz, vše neznámo

+ 2. svatba ??.??.1802 neznámo kde

Saara Grünwald, dcera Isaka Jesche (Izák syn Ješeho a neznámé matky) alias Grünwald a Judit, dcera neznámých rodičů, nar. 1783-4 Hřebeč, zemř. 20.04.1806 Hlubočepy (nyní Praha), pohřb. Židovský hřbitov Smíchov (nyní Praha)

3.  Isack alias Ignaz Grab (č. 16), nar. ??.??.1803 Libečov (nyní Chyňava), obchodník, zemř. 11.04.1874 Praha, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3-Olšany, Fibichova

+ svatba 03.07.1833 Lochkov (nyní Praha)

Maria Federmann, dcera Joachima Federmanna a Theresie, roz. Eckstein, vnučka Jakoba Federmanna s Katharine neznámých rodičů a Hermanna EcksteinaRachel, roz. Israel, nar. v červenci 1813 Lochkov (nyní Praha), zemř. 24.07.1873 Praha V, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3-Olšany, Fibichova

4.  Saara alias Charlotte Ehrlich, roz. Grab (č. 64), nar. 16.10.1833 Hlubočepy (nyní Praha), zemř. 08.10.1907 Horní Chabry (nyní Praha), pohřb. Židovský hřbitov Praha-Libeň, Davídkova ulice

+ svatba 30.11.1859 Praha

Nathan Ehrlich, roz. Taussig, syn Leopolda Ehrlicha a Marie alias Magdaleny, roz. Taussig, vnuk Nathana EhrlichaRosina neznámých rodičů a Levi TaussigaKatharina, roz. Rezek, nar. 26.06.1823 Žalov (nyní Roztoky),  zemř. 29.07.1888 Kamýk (nyní Velké Přílepy), pohřb. Židovský hřbitov Hostouň

5   Marie Kohn, roz. Ehrlich (č. 241), nar. 28.05.1861 Kamýk (nyní Velké Přílepy), zemř. 30.03.1923 Vysoké Mýto, pohřb. Židovský hřbitov Praha-Libeň, Davídkova ulice

+ svatba 05.08.1885 Praha

Friedrich Kohn, syn Markuse Kohna a Katheriny, roz. Guth, vnuk Simona Kohna s Ester, roz. Glaser a Salamona Gutha s Annou, roz. Grossmann, nar. 06.11.1854 Roztoky, statkář, zemř. 23.09.1922 Praha, pohřb. Židovský hřbitov Praha-Libeň, Davíd­kova ulice

6.  Ida Tausiková, roz. Kohn (č. 568), nar. 25.07.1886 Dolní Chabry (nyní Praha), deportovaná 06.07.1942 transportem AAn (č. 807) z Prahy do Terezína a 16.10.1944 transportem Er (č. 1081) do Osvětimi, zahynula pravděpodobně v Osvětimi

+ svatba 05.09.1909 Praha

Siegfried/Vítězslav Bronislav Tausik, syn Ignaze Tausika a Anny, roz. Breth a neznámých prarodičů, nar. 08.10.1876 Krouna, obchodník, deportovaný 06.07.1942 transportem AAn (č. 806) z Prahy do Terezína, zahynul 20.04.1943 v Terezíně)

7.   Lily Grete Tausik (č. 1390), nar. 08.08.1911 Praha II, zemř. 26.03.1914 Krouna, pohřb. Židovský hřbitov Hlinsko (podle záznamu o úmrtí: Chrudim)

7.  Wally Gerda alias Valy Borová, ovdovělá Herrmannová, roz. Tausiková, (č. 827) nar. 10.12.1914 Krouna, obchodnice, překladatelka a sekretářka, deportována 06.07.1942 transportem AAn (č. 899) z Prahy do Terezína a 28.10.1944 transportem Ev (č. 696) z Terezína do Osvětimi, pochod smrti Bergen-BelsenRaguhn – Terezín, osvobozena Terezín, zemř. 07.04.1976 Praha, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 23/11/2

+ 1. svatba 04.03.1938 Praha

Otto Herrmann, syn Bedřicha Herrmanna a Berty, roz. Neumannové a neznámých prarodičů, nar. 05.07.1894 Mladá Boleslav, obchodník, deportován 06.07.1942 transportem AAn (č. 898) z Prahy do Terezína a 28.10.1944 trans­portem Ev (č. 695) z Terezína do Osvětimi, zavražděn 30.10.1944 v Osvětimi

+ 2. svatba 31.10.1946 Praha

JuDr. Josef Bondy, (09.10.1946 povolena změna jména na Bor), syn JuDr. Juliusa Bondyho a Anny, roz. Lustigové, vnuk Josefa Lustiga a Berty, roz. Ledererové a dalších neznámých prarodičů, nar. 02.07.1906 Slezská Ostrava (nyní Ostrava), právník a spisovatel, deportován 05.06.1942 transportem AAb z Kolína do Terezína a 28.10.1944 transportem Ev (č. 1820) z Terezína do Osvětimi, pochod smrti Buchenwald, osvobozen v okolí Jeny, zemř. 31.01.1979 Praha, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izrael­ská 1, hrob č. 23/11/3

8.  Ing. Petr Jan Bor (č. 1409), žije v České republice

+

Eliška Luxemburgová, žije v České republice

9.  Mgr. Adéla Hořejší, roz. Borová (č. 1411), žije v České republice

+

Mgr. Richard Hořejší, žije v České republice

10.Debora Hořejší (č.1413), žije v České republice

10.Aron Hořejší (č. 1414), žije v České republice

10.Berenika Hořejší (č. 1525), žije v České republice

8.  Eva Choděrová, roz. Borová (č. 1410), žije v České republice

+

Mgr. Jan Choděra, žije v České republice

9.  David Choděra (č. 1415), žije v České republice

+

Jana Veverková, žije v České republice

10.Lucie Choděrová (č. 1417), žije v České republice

10.Michal Choděra (č. 1418), žije v České republice

9.  Hana Linhartová, roz. Choděrová (č. 1416), žije v České republice

+

Marek Linhart, žije v České republice

10.Tereza Linhartová (č. 1419), žije v České republice

10.Klára Linhartová (č. 1450), žije v České republice

7.  Leo Tausik (č. 828), nar. 12.04.1918 Karlín (nyní Praha), bankovní úředník, včas emi­groval do Palestiny, po válce krátce v Mladé Boleslavi potom definitivní emi­grace do Izraele, zemř. 06.02.1999 v Haifě, pohřb. Sde Jehoshua Cemetery, Haifa, Nr. S(amech) T(et) /46/35

+

Irmgard Rosner (v Izraeli změna jména na Jehudit), žije v Izraeli

6.  Leo Kohn (č. 569), nar. 11.11.1887 Dolní Chabry (nyní Praha), obchodník, unikl včas do Palestiny a vrátil se po válce do Československa, zemřel ??.??.1962 ne­známo kde, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 28-6-33

+ svatba 10.01.1916 Zastawna/Severní Bukovina (dnes Ukrajina)

Netty alias Nelly Schapira, roz. Hofstädter, dcera Marcuse Schapira a Taube Ruchel, roz. Hofstädter, vnučka Schye Schapira s Schifrou, roz. Neznámá a Lemela Hofstädtera s Dine/Diena, roz. Keller, nar. 08.12.1891 Wien, deportovaná 23.07.1942 transportem AAt (č. 672) z Prahy do Terezína a 15.05.1944 transportem Dz (č. 511) z Terezína do Osvětimi, potom KZ Stutthof a po pokusu o zavraždění jedovatými injekcemi osvobozena v Deutsch Eylau a od ledna do července 1945 ošetřovaná v Oděse, zemř. 18.11.1946 Praha, pohřb. Židovský hřbitov Praha 3, Izraelská 1, hrob č. 28-6-33

6.  Camill/Kamil Kohn (č. 570), nar. 10.05.1889 Dolní Chabry (nyní Praha), statkář, deportovaný 10.06.1942 transportem AAh (č. 738) z Prahy do Ujazdówa, pravděpodobně zahynul v továrně na smrt Belzec

+ svatba 06.07.1919 Praha

Růžena Ecksteinová, dcera Josefa Ecksteina a Kláry, roz. Schwarzové, vnučka Moisesa Ecksteina s Esther, roz. Kohn a Wolfganga Schwarze s Therese, roz. Hutter, nar. 14.07.1894 Blížejov (nyní okres Domažlice), deportovaná 10.06.1942 transportem AAh (č. 737) z Prahy do Ujazdówa, pravděpodobně zahynula v továrně na smrt Belzec

7.  Pavel Emil Kohn (č. 829), nar. 20.08.1920 v Praze II, statkář, deportovaný 10.06.1942 transportem AAh (č. 736) z Prahy do Ujazdówa, zahynul 16.09.1942 v Majdanku

7.  Bedřich Jiří Kohn (č. 830), nar. 27.01.1924 Kyje (dnes Praha), deportovaný 10.06.1942 transportem AAh (č. 739) z Prahy do Ujazdówa, zahynul 10.09.1942 v Majdanku

5.  Heinrich Ehrlich (č. 242) (nar. ??.??.1862, zemř. neznámo kdy)

5.  Mathilde Roth, roz. Ehrlich (č. 243) (nar. 12.05.1864, zemř. neznámo kdy)

5.   Emilie Ehrlich (č. 244) (nar. ??.??.1868, zemř. 23.04.1882)

5.  Kamilla Pick, roz. Ehrlich (č. 245) (nar. 08.05.1869, zemř. 30.04.1931)

5.  Rudolf Ehrlich (č. 246) (nar. 13.09.1871, zemř. 18.07.1877)

5.  Emil Ehrlich (č. 247) (nar. 04.12.1873, zemř. neznámo kdy)

4.  Jakob Grab (č. 65) (nar. 07.08.1835, zemř. 14.06.1884)

4.  Hermann Grab (č. 66) (nar. 01.02.1838, zemř. 11.08.1838)

4.  Katharina Grab (č. 67) (nar. 18.02.1845, zemř. neznámo kdy)

3.  Josef Grab (č. 17) (nar. 09.01.1805, zemř. 12.04.1879)

         Některé potomky viz v Family tree of Sara alias Charlotte Burger

          + 3. svatba  ??.??.1807 in neznámo kde

     Franziska Grünwald, dcera Isaka Jesche (Izak syn Jescheho a neznámé matky) alias Grünwald a Judit, dcera neznámých rodičů, nar. 1789-90 Hřebeč, zemř. 21.01.1842 Hlubočepy (nyní Praha), pohřb. Židovský hřbitov Smíchov (nyní Praha)

     3.  Moises alias Moritz Grab (č. 18) (nar. 11.7.1808, zemř. 2.3.1864)

     Některé potomky viz v Family tree of Friedrich alias Frederick Grab

     3.  Adam Grab (č. 19) (nar. 1.2.1810, zemř. 4.5.1882)

         Některé potomky viz v Family tree of Pauline Biss

     3.  Sara Salus, roz. Grab (č. 20) (nar. 1808-11, zemř. 26.11.1880)

          Některé potomky viz v Family tree of Sara Salus a v Family tree of Annie Scheider

     3.  David Grab (č. 21) (nar. 28.09.1814, zemř. 17.06.1878)

          Některé potomky viz v Stammbaum von Dr. Emil Grab a v Family tree of Wilhelmine Glaessner

     3.  MuDr. Jakob Grab (č. 22) (nar. 19.09.1815, zemř. 23.09.1890)

          Některé potomky viz v Family tree of Bertha Fischl a v Family tree of Amalia Reiner

     2.  Israel Herschel (Izrael syn Herschla) alias Israel Grab (č. 6) (nar. ??.??.1775, zemř. 19.03.1852)

     Některé potomky viz v Rodokmen Bedřicha Strašice a v Stammbaum von Emanuel Kanturek a v Rodokmen Elišky Goldhammerové a v Family tree of Theresia Ullner and of Rosa Grass

     2.  Löwy Herschel (Löwy syn Herschla) alias Löwy Grab alias Leopold Grab (č. 6) (nar. ??.??.1781, zemř. neznámo kdy)