S h o a h: Stav: 22.02.2018
Potomci Alexandra (dědečka Herschela ben Isaaka, alias Hermana Graba, narozeného 1747/8):
Popis skupin: Osoby:
  Počet: %: %:
Prozatím nalezení potomci celkem 1.603   100,00  
Zemřelí před počátkem pronásledování -317   -19,78  
Prozatím neznámý osud -101   -6,30  
Žili/narodili se v zemích, které nikdy nebyly/nepadly pod nacistickou nadvládu -77   -4,80  
Narodili se po konci pronásledování -684   -42,67  
Mezisoučet 424   26,45  
Nepostižení potomci (prarodiče už nebyli Židé) -4   -0,25  
"Míšenci 2. řádu" -29   -1,81  
Postižení potomci 391   24,39 68,00
Postižené manželky/manželé (se známým osudem) potomků 184     32,00
Postižení příbuzní (se známým osudem) 575     100,00
z toho:      
Židovský původ nebyl objeven 6     1,04
Unikli do neobsazeného zahraničí (většina z nich bojovala v zahraničních armádách) 91     15,83
Unikli do Číny 3     0,52
          z toho zemřeli v japonské internaci: 1      
          z toho přežili japonskou internaci  : 1      
Zemřeli "včas" před začátkem deportací 14     2,43
"Potápky" 7     1,22
Bojovali s partyzány 3     0,52
Zahynul při nucených pracích 1     0,17
Sebevražda 2     0,35
Deportovaní a zatčení 384     66,78
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1     0,17
Zbývající 63     10,96
Příbuzní co nebyli deportováni a zatčeni: 63   100,00 10,96
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 12   19,05 2,09
"Míšenci 1. řádu" 51   80,95 8,87
Deportovaní a zatčení: 384   100,00 66,78
z toho:    
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   83,07 55,48
Uprchli z tábora a následně žili v ilegalitě 1   0,26 0,17
Přežili 64   16,67 11,13
 
Přežili: 64   100,00 11,13
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 19   29,69 3,30
"Míšenci 1. řádu" 1   1,56 0,17
Zbývající 44   68,75 7,65
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   98,46 55,48
Zemřeli v japonské internaci 1   0,31 0,17
Zahynul při nucených pracích 1   0,31 0,17
Sebevražda 2   0,62 0,35
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1   0,31 0,17
Oběti holocaustu celkem 324   100,00 56,35