S h o a h: Stav: 26.11.2018
Potomci Alexandra (dědečka Herschela ben Isaaka, alias Hermana Graba, narozeného 1747/8):
Popis skupin: Osoby:
  Počet: %: %:
Prozatím nalezení potomci celkem 1.630   100,00  
Zemřelí před počátkem pronásledování -317   -19,45  
Prozatím neznámý osud -98   -6,01  
Žili/narodili se v zemích, které nikdy nebyly/nepadly pod nacistickou nadvládu -78   -4,79  
Narodili se po konci pronásledování -709   -43,50  
Mezisoučet 428   26,26  
Nepostižení potomci (prarodiče už nebyli Židé) -4   -0,25  
"Míšenci 2. řádu" -31   -1,90  
Postižení potomci 393   24,11 67,99
Postižené manželky/manželé (se známým osudem) potomků 185     32,01
Postižení příbuzní (se známým osudem) 578     100,00
z toho:      
Židovský původ nebyl objeven 7     1,21
Unikli do neobsazeného zahraničí (většina z nich bojovala v zahraničních armádách) 92     15,92
Unikli do Číny 3     0,52
          z toho zemřeli v japonské internaci: 1      
          z toho přežili japonskou internaci  : 1      
Zemřeli "včas" před začátkem deportací 14     2,42
"Potápky" 7     1,21
Bojovali s partyzány 3     0,52
Zahynul při nucených pracích 1     0,17
Sebevražda 2     0,35
Deportovaní a zatčení 384     66,44
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1     0,17
Zbývající 64     11,07
Příbuzní co nebyli deportováni a zatčeni: 64   100,00 11,07
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 12   18,75 2,08
"Míšenci 1. řádu" 52   81,25 9,00
Deportovaní a zatčení: 384   100,00 66,44
z toho:    
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   83,07 55,19
Uprchli z tábora a následně žili v ilegalitě 1   0,26 0,17
Přežili 64   16,67 11,07
 
Přežili: 64   100,00 11,07
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 19   29,69 3,29
"Míšenci 1. řádu" 1   1,56 0,17
Zbývající 44   68,75 7,61
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   98,46 55,19
Zemřeli v japonské internaci 1   0,31 0,17
Zahynul při nucených pracích 1   0,31 0,17
Sebevražda 2   0,62 0,35
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1   0,31 0,17
Oběti holocaustu celkem 324   100,00 56,06