S h o a h: Stav: 25.05.2021
Potomci Alexandra (dědečka Herschela ben Isaaka, alias Hermana Graba, narozeného 1747/8): 
Popis skupin: Osoby:
  Počet: %: %:
Prozatím nalezení potomci celkem 1.768   100,00  
Zemřelí před počátkem pronásledování -326   -18,44  
Prozatím neznámý osud -94   -5,32  
Žili/narodili se v zemích, které nikdy nebyly/nepadly pod nacistickou nadvládu  -131   -7,41  
Narodili se po konci pronásledování -784   -44,34  
Mezisoučet 433   24,49  
Nepostižení potomci (prarodiče už nebyli Židé) -4   -0,23  
"Míšenci 2. řádu" -33   -1,87  
Postižení potomci 396   22,40 68,04
Postižené manželky/manželé (se známým osudem) potomků 186     31,96
Postižení příbuzní (se známým osudem) 582     100,00
z toho:      
Židovský původ nebyl objeven 7     1,20
Unikli do neobsazeného zahraničí (většina z nich bojovala v zahraničních armádách) 93     15,98
Unikli do Číny 3     0,52
          z toho zemřeli v japonské internaci: 1      
          z toho přežili japonskou internaci  : 1      
Zemřeli "včas" před začátkem deportací 15     2,58
"Potápky" 7     1,20
Bojovali s partyzány 3     0,52
Zahynul při nucených pracích 1     0,17
Sebevražda 2     0,34
Deportovaní a zatčení 385     66,15
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1     0,17
Zbývající 65     11,17
Příbuzní co nebyli deportováni a zatčeni: 65   100,00 11,17
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 12   18,46 2,06
"Míšenci 1. řádu" 53   81,54 9,11
Deportovaní a zatčení: 385   100,00 66,15
z toho:    
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   82,86 54,81
Uprchli z tábora a následně žili v ilegalitě 1   0,26 0,17
Přežili 65   16,88 11,17
 
Přežili: 65   100,00 11,17
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 19   29,23 3,26
"Míšenci 1. řádu" 1   1,54 0,17
Zbývající 45   69,23 7,73
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   98,46 54,81
Zemřeli v japonské internaci 1   0,31 0,17
Zahynul při nucených pracích 1   0,31 0,17
Sebevražda 2   0,62 0,34
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1   0,31 0,17
Oběti holocaustu celkem 324   100,00 55,67