S h o a h: Stav: 07.04.2022
Potomci Alexandra (dědečka Herschela ben Isaaka, alias Hermana Graba, narozeného 1747/8): 
Popis skupin: Osoby:
  Počet: %: %:
Prozatím nalezení potomci celkem 1.837   100,00  
Zemřelí před počátkem pronásledování -326   -17,75  
Prozatím neznámý osud -93   -5,06  
Žili/narodili se v zemích, které nikdy nebyly/nepadly pod nacistickou nadvládu  -134   -7,29  
Narodili se po konci pronásledování -847   -46,11  
Mezisoučet 437   23,79  
Nepostižení potomci (prarodiče už nebyli Židé) -4   -0,22  
"Míšenci 2. řádu" -34   -1,85  
Postižení potomci 399   21,72 68,09
Postižené manželky/manželé (se známým osudem) potomků 187     31,91
Postižení příbuzní (se známým osudem) 586     100,00
z toho:      
Židovský původ nebyl objeven 7     1,19
Unikli do neobsazeného zahraničí (většina z nich bojovala v zahraničních armádách) 93     15,87
Unikli do Číny 3     0,51
          z toho zemřeli v japonské internaci: 1      
          z toho přežili japonskou internaci  : 1      
Zemřeli "včas" před začátkem deportací 15     2,56
"Potápky" 7     1,19
Bojovali s partyzány 3     0,51
Zahynul při nucených pracích 1     0,17
Sebevražda 2     0,34
Deportovaní a zatčení 385     65,70
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1     0,17
Zbývající 69     11,77
Příbuzní co nebyli deportováni a zatčeni: 69   100,00 11,77
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 13   18,84 2,22
"Míšenci 1. řádu" 56   81,16 9,56
Deportovaní a zatčení: 385   100,00 65,70
z toho:    
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   82,86 54,44
Uprchli z tábora a následně žili v ilegalitě 1   0,26 0,17
Přežili 65   16,88 11,09
 
Přežili: 65   100,00 11,09
z toho:    
Žijící ve "smíšeném manželství" 19   29,23 3,24
"Míšenci 1. řádu" 1   1,54 0,17
Zbývající 45   69,23 7,68
Zemřeli, nebo byli zavražděni v koncentráku, ghettu, vězení 319   98,46 54,44
Zemřeli v japonské internaci 1   0,31 0,17
Zahynul při nucených pracích 1   0,31 0,17
Sebevražda 2   0,62 0,34
Zavražděn ve vlastním bytě 07.05.1945 1   0,31 0,17
Oběti holocaustu celkem 324   100,00 55,29